*

Namaz duaları (sesli) Android App

Free Apk Files » Internet Apps

namaz duaları (sesli)namaz duaları (sesli)namaz duaları (sesli)namaz duaları (sesli)
The description of Namaz duaları (sesli): arap a ve t rk e yaz l lar anlamlar ve nerelerde okunacaklar hakk nda bilgi sahibi olman z dile iyle...Sesli olarak dinleyebilirsiniz bunun i in internet eri im hakk da talep edilmemektedir. S bhanekeetteh yyat allah mme salliallah mme barikrabbena atinarabbena firlikunut dualar ayetel k rsi hatalar kabilir bu durumda geri bildirim yaparsan z d zeltme i lemi daha h zl olur. Support dropbox support (requires john datasync)please purchase john snes to remove ads. ..

Similar Apps to Namaz duaları (sesli)

Sesli namaz sureleri
Sesli namaz sureleri
Bu uygulamada namaz sureleri ve dualar arap a yaz l yla haz rlanm t r. . Ayr ca arap a bilmeyenler i in sure ve dualar n okunu u latin harfleriyle yaz lm t r. T m sure v..
Sesli namaz sureleri ve dualar
Sesli namaz sureleri ve dualar
Bu uygulamada namaz sureleri ve dualar arap a yaz l yla haz rlanm t r. . Ayr ca arap a bilmeyenler i in sure ve dualar n okunu u latin harfleriyle yaz lm t r. T m sure v..
Sesli sureler namaz hocası pro
Sesli sureler namaz hocası pro
Bu uygulamada namaz sureleri yan nda ayetel k rsi h vallah llezi amenerrasul 39 y sesli olarak dinleyebilirsiniz. Sureler arap a ve t rk e metinleri ve t rk e a klamalar..
Sesli kuran sureleri
Sesli kuran sureleri
Bu uygulamaya 23 sure sesli g r nt l olarak konulmu tur. Surelerin arap a ve t rk e metinleri ile birlikte mealleri de konmu tur. Sesli dinlerken ekran kayd rarak okunan..
Sesli dualar ve dini bilgiler
Sesli dualar ve dini bilgiler
Bu uygulama sesliayetel k rsi amenerrasul h vallah llezi surelerini i ermektedir. Ayr ca bu surelerarap a ve t rk e metinleriyle verilmi tir. Uygulamaya dualar n mealler..
Sesli görüntülü sureler
Sesli görüntülü sureler
Bu uygulamaya 41 sure sesli g r nt l olarak konulmu tur. Surelerin arap a ve t rk e metinleri ile birlikte mealleri de konmu tur. Sesli dinlerken ekran kayd rarak okunan..
Namaz sureleri
Namaz sureleri
Bu uygulama namaz surelerini i ermektedir. Sureler sesli arap a ve t rk e metinleriyle birlikte tasarlanm t r. Tasar ma surelerin anlamlar daeklenmi tir. Sureleri renmek..
Namaz surahs and prayer
Namaz surahs and prayer
namaz surahs reading and their meaning (with turkish//arabic voice)...
Namaz hocası ve dini bilgiler
Namaz hocası ve dini bilgiler
Namaz hocas uygulamas sayesinde dinimizin temel bilgileri her zaman yan n zda bulunacakt r. Uygulama resimli abdest al n a klamauygulamada namaz k lmay retmek hedeflenmi..
Sesli hesap makinesi
Sesli hesap makinesi
profesyonel bir hesap makinesinin yapabilece i i lemlerin bir o unu sadece konu arak yapabilece iniz bir uygulamad r. Sesinizle logoritma s alma faktoriyel ve trigonome..
Dua ve sureler (sesli)
Dua ve sureler (sesli)
Namaz dualar ve namaz sureleri t rk e ve arap a. Ayet el k rsi ayetel k rsi ayet el kursi fatiha fil kuray maun kevser kafirun nasr nas suresi ve namaz sureleri. Bu uygu..
Asistanb türkçe sesli asistan
Asistanb türkçe sesli asistan
S r m 2. 9 39 daki yenilikler:bu s r mde asistan b 39 nin sizinle daha iyi bir ileti im kurabilmesi i in bir tak m optimizasyonlar yapt k. Anlayabildi i mesajlar n say s..
DownloadPark.Mobi - Thousands high quality free mobile apk apps in one place. We always try to add only the most addictive apps for Android. Download Action, Sports, Adventure, Fighting, Logic, Racing, Puzzle, Strategy Games, Useful Tools, Photo Editor, Security Android apps and thousands Live Wallpapers in .apk format for Samsung Galaxy, HTC, Huawei, Sony, LG and other android phones or tablet devices. Downloadpark its Free Android store is constantly updated. Fast, Safe and totaly Free Mobile Apps.
Languages English Español Português Deutsch
Home Page | Categories | Terms/DMCA | Contact us
Copyright © 2008-2017 downloadpark.mobi All Rights Reserved