*

Namaz hocası ve dini bilgiler Android App

Free Apk Files » Other Apps

namaz hocası ve dini bilgilernamaz hocası ve dini bilgilernamaz hocası ve dini bilgilernamaz hocası ve dini bilgiler
The description of Namaz hocası ve dini bilgiler: Namaz hocas uygulamas sayesinde dinimizin temel bilgileri her zaman yan n zda bulunacakt r. Uygulama resimli abdest al n a klamauygulamada namaz k lmay retmek hedeflenmi tir. G rsellerle anlat m zenginle tirilerek kolay ve hatas z olarak retme ama lanm t r. Namaz ogreniyorum uygulamas n n i eri i a a daki gibidir:sabah namaz sabah namaz n n ki rek t s nnetinin k l n sabah namaz sabah namaz n n ki rek t farz n n k l n tesbihat namaz bitirdikten sonraki tesbihat yap l le namaz le namaz n n d rt rek t s nnetinin k l n le namaz le namaz n n d rt rek t farz n n k l n le namaz le namaz n n son 2 rek t s nnetinin k l n kindi namaz kindi namaz n n d rt rek t s nnetinin k l n kindi namaz kindi namaz n n d rt rek t farz n n k l n ak am namaz ak am namaz n n farz n n k l n ak am namaz ak am namaz n n ki rek t s nnetinin k l n yats namaz yats namaz n n d rt rek t s nnetinin k l n yats namaz yats namaz n n d rt rek t farz n n k l n yats namaz yats namaz n n son 2 rek t s nnetinin k l n vitir namaz vitir namaz n n k l n cuma namaz cuma namaz n n k l n bayram namaz n n bayram namaz n n k l n cenaze namaz cenaze namaz n n k l n namaz bozan eyler slam n artlar iman n artlar peygamber efendimiz hakk ndabir ok bilgiyi i ermektedir..

Similar Apps to Namaz hocası ve dini bilgiler

İslami ve dini sohbet
İslami ve dini sohbet
slam kurallar er evesinde rahatl kla sohbet edebilece iniz bir sohbet program d r. Manevi karde lik android uygulamas n n sohbet b l m n daha ok temsil etmektedir. Sohb..
Sesli dualar ve dini bilgiler
Sesli dualar ve dini bilgiler
Bu uygulama sesliayetel k rsi amenerrasul h vallah llezi surelerini i ermektedir. Ayr ca bu surelerarap a ve t rk e metinleriyle verilmi tir. Uygulamaya dualar n mealler..
Namaz hocası
Namaz hocası
Namaz hocas uygulamas sayesinde dinimizin temel bilgileri herzaman yan m zda bulunacakt r. Quot resimli namaz k l n orucu bozan eyler islam n artlar hac kimlere ve nezam..
Sesli sureler namaz hocası pro
Sesli sureler namaz hocası pro
Bu uygulamada namaz sureleri yan nda ayetel k rsi h vallah llezi amenerrasul 39 y sesli olarak dinleyebilirsiniz. Sureler arap a ve t rk e metinleri ve t rk e a klamalar..
Sesli namaz sureleri ve dualar
Sesli namaz sureleri ve dualar
Bu uygulamada namaz sureleri ve dualar arap a yaz l yla haz rlanm t r. . Ayr ca arap a bilmeyenler i in sure ve dualar n okunu u latin harfleriyle yaz lm t r. T m sure v..
Dini bilgi yarışması
Dini bilgi yarışması
Uygulama 100 sorudan olu maktad r. Her 20 soruda di er seviyeye ge ersiniz ve seviye artt k a sorular zorla maktad ruygulamada 5 seviye bulunmaktad r. Her soruyu zaman k..
AÖf hocası - Çıkmış sorula..
AÖf hocası - Çıkmış sorula..
2012 2013 2014 y llar na ait a k retim fak ltesi 39 ne ait t m b l mlerin km toplam 237. 787 elle girilmi soru bulunmaktad r. Uygulama yay na a k olsa da halen beta tes..
Sınav hocası (ygs & lys)
Sınav hocası (ygs & lys)
S navhocas lys ygs niversite s navlar na haz rl klys ve ygs haz rl kta en b y k yard mc n s navhocas mobil uygulamas ile art k cebinde! Lys ve ygs sorular ve zengin i er..
Locatel ve
Locatel ve
En esta aplicaci n de locatel automercado de salud de venezuela podr s f cilmente:consultar la disponibilidad de productos en los establecimientos de todo el pa s. Ubica..
Dua ve sureler
Dua ve sureler
Bu uygulama temel olarak namaz dualar namaz sureleri abdest ezan namaz esma l h sna ve anlamlar hadisler slam n artlar ve man n artlar gibi konular i ermektedir. Dualar ..
Cl@ve pin
[email protected] pin
Para poder usar la aplicaci n usted debe estar registrado previamente en el sistema cl ve. Puede hacerlo desde la siguiente web https: www. Agenciatributaria. Gob. Es ae..
Can yücel ve Şiirleri
Can yücel ve Şiirleri
Can y cel 39 in hayat ve iirlerini bu uygulamada bulabilirsiniz. Can y cel 39 i daha yak ndan tan y n. V r s kes nl kle yoktur. Arkada lar sizlere bedava ve reklams z uy..
DownloadPark.Mobi - Thousands high quality free mobile apk apps in one place. We always try to add only the most addictive apps for Android. Download Action, Sports, Adventure, Fighting, Logic, Racing, Puzzle, Strategy Games, Useful Tools, Photo Editor, Security Android apps and thousands Live Wallpapers in .apk format for Samsung Galaxy, HTC, Huawei, Sony, LG and other android phones or tablet devices. Downloadpark its Free Android store is constantly updated. Fast, Safe and totaly Free Mobile Apps.
Languages English Español Português Deutsch
Home Page | Categories | Terms/DMCA | Contact us
Copyright © 2008-2017 downloadpark.mobi All Rights Reserved