*

Sesli dualar ve dini bilgiler Android App

Free Apk Files » Other Apps

sesli dualar ve dini bilgilersesli dualar ve dini bilgilersesli dualar ve dini bilgilersesli dualar ve dini bilgiler
The description of Sesli dualar ve dini bilgiler: Bu uygulama sesliayetel k rsi amenerrasul h vallah llezi surelerini i ermektedir. Ayr ca bu surelerarap a ve t rk e metinleriyle verilmi tir. Uygulamaya dualar n meallerini de bar nd rmaktad r. Bu surelerin yan s ra bir ok dini bilgi de uygulamaya eklenmi tir : di er yergok uygulamalar nda sesli namaz surelerini de bulabilirsiniz. Uygulaman n i eri i a a daki gibidir. Quot esma l h sna peygamber efendimizin s nnetleri elli d rt farz otuz ki farz man ve man n artlar slam n artlar allah 39 n s fatlar d r. Sureler: ayetel k rsi amenerrasul h vallah llezi. Quot esma l h sna peygamber efendimizin s nnetleri elli d rt farz otuz ki farz man ve man n artlar slam n artlar allah 39 n s fatlar ..

Similar Apps to Sesli dualar ve dini bilgiler

Sesli namaz sureleri ve dualar
Sesli namaz sureleri ve dualar
Bu uygulamada namaz sureleri ve dualar arap a yaz l yla haz rlanm t r. . Ayr ca arap a bilmeyenler i in sure ve dualar n okunu u latin harfleriyle yaz lm t r. T m sure v..
İslami ve dini sohbet
İslami ve dini sohbet
slam kurallar er evesinde rahatl kla sohbet edebilece iniz bir sohbet program d r. Manevi karde lik android uygulamas n n sohbet b l m n daha ok temsil etmektedir. Sohb..
Namaz hocası ve dini bilgiler
Namaz hocası ve dini bilgiler
Namaz hocas uygulamas sayesinde dinimizin temel bilgileri her zaman yan n zda bulunacakt r. Uygulama resimli abdest al n a klamauygulamada namaz k lmay retmek hedeflenmi..
Dua ve sureler (sesli)
Dua ve sureler (sesli)
Namaz dualar ve namaz sureleri t rk e ve arap a. Ayet el k rsi ayetel k rsi ayet el kursi fatiha fil kuray maun kevser kafirun nasr nas suresi ve namaz sureleri. Bu uygu..
Dualar
Dualar
Bismillahir r hmanir r him...Bu elektron kitabda on dord mesumdan neql olunan dualar ve ziyaretnameler vardirsalam v salavat olsun sonuncu pey mb rimiz m h mm d (s. A. A..
Şifalı dualar
Şifalı dualar
duam m n ns lahidir diyorras lull h muhammedmustafa aleyhissel m. Vegene yleba kabira klamagetiriyor dua konusuna: dua badet n z d r. Dua insan nvarl ndakiil h g c nort..
Dini bilgi yarışması
Dini bilgi yarışması
Uygulama 100 sorudan olu maktad r. Her 20 soruda di er seviyeye ge ersiniz ve seviye artt k a sorular zorla maktad ruygulamada 5 seviye bulunmaktad r. Her soruyu zaman k..
Sesli namaz sureleri
Sesli namaz sureleri
Bu uygulamada namaz sureleri ve dualar arap a yaz l yla haz rlanm t r. . Ayr ca arap a bilmeyenler i in sure ve dualar n okunu u latin harfleriyle yaz lm t r. T m sure v..
Sesli kuran sureleri
Sesli kuran sureleri
Bu uygulamaya 23 sure sesli g r nt l olarak konulmu tur. Surelerin arap a ve t rk e metinleri ile birlikte mealleri de konmu tur. Sesli dinlerken ekran kayd rarak okunan..
Namaz duaları (sesli)
Namaz duaları (sesli)
arap a ve t rk e yaz l lar anlamlar ve nerelerde okunacaklar hakk nda bilgi sahibi olman z dile iyle...Sesli olarak dinleyebilirsiniz bunun i in internet eri im hakk da..
Sesli hesap makinesi
Sesli hesap makinesi
profesyonel bir hesap makinesinin yapabilece i i lemlerin bir o unu sadece konu arak yapabilece iniz bir uygulamad r. Sesinizle logoritma s alma faktoriyel ve trigonome..
Locatel ve
Locatel ve
En esta aplicaci n de locatel automercado de salud de venezuela podr s f cilmente:consultar la disponibilidad de productos en los establecimientos de todo el pa s. Ubica..
DownloadPark.Mobi - Thousands high quality free mobile apk apps in one place. We always try to add only the most addictive apps for Android. Download Action, Sports, Adventure, Fighting, Logic, Racing, Puzzle, Strategy Games, Useful Tools, Photo Editor, Security Android apps and thousands Live Wallpapers in .apk format for Samsung Galaxy, HTC, Huawei, Sony, LG and other android phones or tablet devices. Downloadpark its Free Android store is constantly updated. Fast, Safe and totaly Free Mobile Apps.
Languages English Español Português Deutsch
Home Page | Categories | Terms/DMCA | Contact us
Copyright © 2008-2017 downloadpark.mobi All Rights Reserved