*

Sesli kuran sureleri Android App

Free Apk Files » Internet Apps

sesli kuran surelerisesli kuran surelerisesli kuran surelerisesli kuran sureleri
The description of Sesli kuran sureleri: Bu uygulamaya 23 sure sesli g r nt l olarak konulmu tur. Surelerin arap a ve t rk e metinleri ile birlikte mealleri de konmu tur. Sesli dinlerken ekran kayd rarak okunan sureyi arap as ndan veya t rk e metninden takip edebilirsiniz. B y k bir titizlikle haz rlanan bu uygulamay internet olmadan da kullanabilirsiniz. Uygulamada g zden ka an bir eksiklik veya hata g r rseniz l tfen maille bildiriniz. Uygulamada a a da listesini verdi im sure ve dualar mevcuttur. Renmek retmek isteyen okuyup sevap kazanmak isteyen herkes i in yan nda ta yabilece i g zel bir uygulamad r. Bu uygulaman n i eri i a a da listesi verilen sure ve dualar n ses g r nt metin ve a klamalar ndan olu maktad r. Quot ayetel k rsi amenerrasul h vallah llezi abese suresi a 39 la suresi beled suresi beyyine suresi b ruc suresi duha suresi fecr suresi nfitar suresi nsikak suresi karia suresi k yame..

Similar Apps to Sesli kuran sureleri

Sesli namaz sureleri
Sesli namaz sureleri
Bu uygulamada namaz sureleri ve dualar arap a yaz l yla haz rlanm t r. . Ayr ca arap a bilmeyenler i in sure ve dualar n okunu u latin harfleriyle yaz lm t r. T m sure v..
Sesli namaz sureleri ve dualar
Sesli namaz sureleri ve dualar
Bu uygulamada namaz sureleri ve dualar arap a yaz l yla haz rlanm t r. . Ayr ca arap a bilmeyenler i in sure ve dualar n okunu u latin harfleriyle yaz lm t r. T m sure v..
Namaz sureleri
Namaz sureleri
Bu uygulama namaz surelerini i ermektedir. Sureler sesli arap a ve t rk e metinleriyle birlikte tasarlanm t r. Tasar ma surelerin anlamlar daeklenmi tir. Sureleri renmek..
Kuran.kz
Kuran.kz
. ( )For the sake of allah. Dedicated to my family. Don 39 t hesitate to share!
İnternetsiz kuran-ı kerim
İnternetsiz kuran-ı kerim
indekiler:+esma ul husna arap a yaz l anlamlar fazilet zikir adedleride i tirilebilir tema ve yaz renkli ayarl :+kuran kerim(arap a latince meal ha iye)+ ayetin hadisle..
Namaz duaları (sesli)
Namaz duaları (sesli)
arap a ve t rk e yaz l lar anlamlar ve nerelerde okunacaklar hakk nda bilgi sahibi olman z dile iyle...Sesli olarak dinleyebilirsiniz bunun i in internet eri im hakk da..
Sesli dualar ve dini bilgiler
Sesli dualar ve dini bilgiler
Bu uygulama sesliayetel k rsi amenerrasul h vallah llezi surelerini i ermektedir. Ayr ca bu surelerarap a ve t rk e metinleriyle verilmi tir. Uygulamaya dualar n mealler..
Sesli sureler namaz hocası pro
Sesli sureler namaz hocası pro
Bu uygulamada namaz sureleri yan nda ayetel k rsi h vallah llezi amenerrasul 39 y sesli olarak dinleyebilirsiniz. Sureler arap a ve t rk e metinleri ve t rk e a klamalar..
Sesli görüntülü sureler
Sesli görüntülü sureler
Bu uygulamaya 41 sure sesli g r nt l olarak konulmu tur. Surelerin arap a ve t rk e metinleri ile birlikte mealleri de konmu tur. Sesli dinlerken ekran kayd rarak okunan..
Namaz sureleri oku anla
Namaz sureleri oku anla
Namaz s relerinin okunu u ve anlamlar namaz sureler fat ha sures hlas sures nasr sures nas sures kurey sures maun sures kevser sures felak sures f l sures kaf run sures ..
Kuran
Kuran
Tevafuklu kur 39 n kerim ahmed h srev alt nba ak hatt hayrat ne riyatkur 39 n azim an 39 n bas m i in kurulmu b y k matbaa tesislerinde gerekli h rmet ve ihtimam g steri..
Kuran tecvidi
Kuran tecvidi
Bu uygulama ile tecvid bilginizi geli tirecek ve kur 39 an daha do ru okuma ad na bir ad m daha ileri atm olacaks n z. Bir sonraki versiyonlarda ses ve g r nt deste i sa..
DownloadPark.Mobi - Thousands high quality free mobile apk apps in one place. We always try to add only the most addictive apps for Android. Download Action, Sports, Adventure, Fighting, Logic, Racing, Puzzle, Strategy Games, Useful Tools, Photo Editor, Security Android apps and thousands Live Wallpapers in .apk format for Samsung Galaxy, HTC, Huawei, Sony, LG and other android phones or tablet devices. Downloadpark its Free Android store is constantly updated. Fast, Safe and totaly Free Mobile Apps.
Languages English Español Português Deutsch
Home Page | Categories | Terms/DMCA | Contact us
Copyright © 2008-2017 downloadpark.mobi All Rights Reserved