*

Sesli sureler namaz hocası pro Android App

Free Apk Files » Other Apps

sesli sureler namaz hocası prosesli sureler namaz hocası prosesli sureler namaz hocası prosesli sureler namaz hocası pro
The description of Sesli sureler namaz hocası pro: Bu uygulamada namaz sureleri yan nda ayetel k rsi h vallah llezi amenerrasul 39 y sesli olarak dinleyebilirsiniz. Sureler arap a ve t rk e metinleri ve t rk e a klamalar yla uygulamaya yerle tirilmi tir. Bunun yan s ra namaz hocas da eklenerek abdest alma ve namaz k lmay retme ama lanm t r. Her m sl man karde imizin bilmesi gereken temel dini bilgilerle uygulama zenginle tirilmi tir. Ayr ca uygulama i ine 80 adet cuma mesaj eklenmi tir. Bu mesajlar payla ml d r. Her mesaj sayfas nda 4 ayr mesaj vard r. Stenilen mesaj metninin zerine t klayarak sosyal payla m ara lar yla whatsap sms facebook vs ile mesaj g nderebilirsiniz. Yemek duas ve hatim duas n sesli dinleyebilir renebilirsiniz. E siz bir sesten 5 vakit ezan dinleyebilece iniz bu uygulama be enece inizi umuyorum. Eksik ve kusurlar m z varsa bildirirseniz bunlar telafi etme ans n bize vermi olursunuz. Ayr ca uygulamay daha da geli tirebilmek i in tavsiye ve nerileriniz bizim i in nemlidir. ..

Similar Apps to Sesli sureler namaz hocası pro

Dua ve sureler (sesli)
Dua ve sureler (sesli)
Namaz dualar ve namaz sureleri t rk e ve arap a. Ayet el k rsi ayetel k rsi ayet el kursi fatiha fil kuray maun kevser kafirun nasr nas suresi ve namaz sureleri. Bu uygu..
Sesli görüntülü sureler
Sesli görüntülü sureler
Bu uygulamaya 41 sure sesli g r nt l olarak konulmu tur. Surelerin arap a ve t rk e metinleri ile birlikte mealleri de konmu tur. Sesli dinlerken ekran kayd rarak okunan..
Namaz hocası
Namaz hocası
Namaz hocas uygulamas sayesinde dinimizin temel bilgileri herzaman yan m zda bulunacakt r. Quot resimli namaz k l n orucu bozan eyler islam n artlar hac kimlere ve nezam..
Namaz hocası ve dini bilgiler
Namaz hocası ve dini bilgiler
Namaz hocas uygulamas sayesinde dinimizin temel bilgileri her zaman yan n zda bulunacakt r. Uygulama resimli abdest al n a klamauygulamada namaz k lmay retmek hedeflenmi..
Namaz duaları (sesli)
Namaz duaları (sesli)
arap a ve t rk e yaz l lar anlamlar ve nerelerde okunacaklar hakk nda bilgi sahibi olman z dile iyle...Sesli olarak dinleyebilirsiniz bunun i in internet eri im hakk da..
Sesli namaz sureleri
Sesli namaz sureleri
Bu uygulamada namaz sureleri ve dualar arap a yaz l yla haz rlanm t r. . Ayr ca arap a bilmeyenler i in sure ve dualar n okunu u latin harfleriyle yaz lm t r. T m sure v..
Sesli namaz sureleri ve dualar
Sesli namaz sureleri ve dualar
Bu uygulamada namaz sureleri ve dualar arap a yaz l yla haz rlanm t r. . Ayr ca arap a bilmeyenler i in sure ve dualar n okunu u latin harfleriyle yaz lm t r. T m sure v..
Dua ve sureler
Dua ve sureler
Bu uygulama temel olarak namaz dualar namaz sureleri abdest ezan namaz esma l h sna ve anlamlar hadisler slam n artlar ve man n artlar gibi konular i ermektedir. Dualar ..
AÖf hocası - Çıkmış sorula..
AÖf hocası - Çıkmış sorula..
2012 2013 2014 y llar na ait a k retim fak ltesi 39 ne ait t m b l mlerin km toplam 237. 787 elle girilmi soru bulunmaktad r. Uygulama yay na a k olsa da halen beta tes..
Sınav hocası (ygs & lys)
Sınav hocası (ygs & lys)
S navhocas lys ygs niversite s navlar na haz rl klys ve ygs haz rl kta en b y k yard mc n s navhocas mobil uygulamas ile art k cebinde! Lys ve ygs sorular ve zengin i er..
Sesli kuran sureleri
Sesli kuran sureleri
Bu uygulamaya 23 sure sesli g r nt l olarak konulmu tur. Surelerin arap a ve t rk e metinleri ile birlikte mealleri de konmu tur. Sesli dinlerken ekran kayd rarak okunan..
Sesli hesap makinesi
Sesli hesap makinesi
profesyonel bir hesap makinesinin yapabilece i i lemlerin bir o unu sadece konu arak yapabilece iniz bir uygulamad r. Sesinizle logoritma s alma faktoriyel ve trigonome..
DownloadPark.Mobi - Thousands high quality free mobile apk apps in one place. We always try to add only the most addictive apps for Android. Download Action, Sports, Adventure, Fighting, Logic, Racing, Puzzle, Strategy Games, Useful Tools, Photo Editor, Security Android apps and thousands Live Wallpapers in .apk format for Samsung Galaxy, HTC, Huawei, Sony, LG and other android phones or tablet devices. Downloadpark its Free Android store is constantly updated. Fast, Safe and totaly Free Mobile Apps.
Languages English Español Português Deutsch
Home Page | Categories | Terms/DMCA | Contact us
Copyright © 2008-2017 downloadpark.mobi All Rights Reserved