*

Namaz Öğreniyorum Android App

Free Apk Files » Internet Apps

namaz Öğreniyorumnamaz Öğreniyorumnamaz Öğreniyorumnamaz Öğreniyorum
The description of Namaz Öğreniyorum: Bu uygulama sayesinde namaz ile tan n tan t r n... Ocu unuzun sevdi iniz gen lerin ve herya tan retmek istedi iniz ki ilerin namaza ba lamas na yard mc olmak istiyorsan z. Namaza ba lamak istiyor ama dualar veya nas l k l nd n bilmiyorsan z sevdiklerinizin de namaza ba lamalar na vesile olmak istiyorsan z namaz reniyorum tam size g re...Yapman z gereken sadece k lmak istedi iniz vakti se mek ve sonras nda program sizi dualar sesli okuyarak y nlendirecektir. Televizyon reklamlar nda g rd n z namaz reten seccade namaz hocas gibi isimlerle sat lan r nlerin yapt ndan ok daha fazlas n bulabileceksiniz. Geli tirilme a amas nda olan bu r n gelin birlikte daha iyi hale getirelim. Steklerinizi bize g nderebilirsiniz. Not: namaz k lmay biliyor dininizi ya yorsan z en az ndan bu program n yay lmas n sa lay n ve bu sevaba ortak olun. Yeni versiyonda yap lan yeni versiyon farkl bir platform ile yeniden geli tirildi..

Similar Apps to Namaz Öğreniyorum

İngilizce kelime Öğreniyorum
İngilizce kelime Öğreniyorum
not: 957 adet ileri seviye yeni kelime be i eklendi. Neml : apple store education kategorisinde ilk haftadan itibaren 1 numarada kalan uygulamam z n android versiyonu h..
Okuma yazma Öğreniyorum
Okuma yazma Öğreniyorum
ncelikle 1. S n f rencileri i in tasarlanan bu uygulama okuma yazma bilmeyen herkese hitap etmektedir. Bu uygulama ile renci g rmedi i derslere haz rlanm olacak okulda ..
Namaz dersi
Namaz dersi
Bu programda namaz hakk nda her eyi bulabilirsiniz. Programimizi gonul rahatligi ile kullanabilirsiniz. Butun namaz hareketleri ve aciklamalari diyanet bakanligi 39 nin ..
Namaz in hindi
Namaz in hindi
this is easy guide of performing namaz in hindi. Basically this app developed for those who cant read urdu arabic. This app is very authentically describes the etiquett..
Namaz hocası
Namaz hocası
Namaz hocas uygulamas sayesinde dinimizin temel bilgileri herzaman yan m zda bulunacakt r. Quot resimli namaz k l n orucu bozan eyler islam n artlar hac kimlere ve nezam..
Namaz vakti
Namaz vakti
namaz vakitlerini 5 farkl widget olarak ekleme widget ve durum ubu unda sonraki vakit zaman n ve kalan zaman g rme widgetlerde ayet meallerini ve hadis i erifleri g rme..
Namaz vaxtı
Namaz vaxtı
Namaz vaxt proqram az rbaycan respublikas n n h r v rayonlar n namaz v oruc vaxtlar n g st r n proqramd r. Proqram oflayn (offline) rejimd i l yir internet ba lant s na ..
Namaz vakitleri
Namaz vakitleri
Namaz vakitleri uygulamas namaz vakitlerini kullan c lara sunmay hedefleyen sade bir android uygulamas d r. G ncel t m namaz vakitlerini takip edebilirsiniz. T rkiye alm..
Namaz sureleri
Namaz sureleri
Bu uygulama namaz surelerini i ermektedir. Sureler sesli arap a ve t rk e metinleriyle birlikte tasarlanm t r. Tasar ma surelerin anlamlar daeklenmi tir. Sureleri renmek..
Namaz surahs and prayer
Namaz surahs and prayer
namaz surahs reading and their meaning (with turkish//arabic voice)...
Namaz duaları (sesli)
Namaz duaları (sesli)
arap a ve t rk e yaz l lar anlamlar ve nerelerde okunacaklar hakk nda bilgi sahibi olman z dile iyle...Sesli olarak dinleyebilirsiniz bunun i in internet eri im hakk da..
Asaan namaz (urdu)
Asaan namaz (urdu)
Aasaan namaz is a basic and very useful application for kids and elders to understand how to offer prayers. This is a complete guide of namaz and its also has 40 masnoon..
DownloadPark.Mobi - Thousands high quality free mobile apk apps in one place. We always try to add only the most addictive apps for Android. Download Action, Sports, Adventure, Fighting, Logic, Racing, Puzzle, Strategy Games, Useful Tools, Photo Editor, Security Android apps and thousands Live Wallpapers in .apk format for Samsung Galaxy, HTC, Huawei, Sony, LG and other android phones or tablet devices. Downloadpark its Free Android store is constantly updated. Fast, Safe and totaly Free Mobile Apps.
Languages English Español Português Deutsch
Home Page | Categories | Terms/DMCA | Contact us
Copyright © 2008-2017 downloadpark.mobi All Rights Reserved