*

Namaz Öğreniyorum Android App

Free Apk Files » Internet Apps

namaz Öğreniyorumnamaz Öğreniyorumnamaz Öğreniyorumnamaz Öğreniyorum
The description of Namaz Öğreniyorum: Bu uygulama sayesinde namaz ile tan n tan t r n... Ocu unuzun sevdi iniz gen lerin ve herya tan retmek istedi iniz ki ilerin namaza ba lamas na yard mc olmak istiyorsan z. Namaza ba lamak istiyor ama dualar veya nas l k l nd n bilmiyorsan z sevdiklerinizin de namaza ba lamalar na vesile olmak istiyorsan z namaz reniyorum tam size g re...Yapman z gereken sadece k lmak istedi iniz vakti se mek ve sonras nda program sizi dualar sesli okuyarak y nlendirecektir. Televizyon reklamlar nda g rd n z namaz reten seccade namaz hocas gibi isimlerle sat lan r nlerin yapt ndan ok daha fazlas n bulabileceksiniz. Geli tirilme a amas nda olan bu r n gelin birlikte daha iyi hale getirelim. Steklerinizi bize g nderebilirsiniz. Not: namaz k lmay biliyor dininizi ya yorsan z en az ndan bu program n yay lmas n sa lay n ve bu sevaba ortak olun. Yeni versiyonda yap lan yeni versiyon farkl bir platform ile yeniden geli tirildi..

Similar Apps to Namaz Öğreniyorum

Okuma yazma Öğreniyorum
Okuma yazma Öğreniyorum
ncelikle 1. S n f rencileri i in tasarlanan bu uygulama okuma yazma bilmeyen herkese hitap etmektedir. Bu uygulama ile renci g rmedi i derslere haz rlanm olacak okulda ..
İngilizce kelime Öğreniyorum
İngilizce kelime Öğreniyorum
not: 957 adet ileri seviye yeni kelime be i eklendi. Neml : apple store education kategorisinde ilk haftadan itibaren 1 numarada kalan uygulamam z n android versiyonu h..
Test Çöz
Test Çöz
Test z uygulamas ile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. S n f testleri z. Test z sayesinde evde yolda okulda k sacas her yerde d zenli bir ekilde al arak derslerdeki ba ar n z ..
Namaz dersi
Namaz dersi
Bu programda namaz hakk nda her eyi bulabilirsiniz. Programimizi gonul rahatligi ile kullanabilirsiniz. Butun namaz hareketleri ve aciklamalari diyanet bakanligi 39 nin ..
Namaz in hindi
Namaz in hindi
this is easy guide of performing namaz in hindi. Basically this app developed for those who cant read urdu arabic. This app is very authentically describes the etiquett..
Ösym mobil
Ösym mobil
Ösym mobil uygulamasıher hakkı saklıdır.
Roman Özetleri
Roman Özetleri
Roman zetleri yerli yabanc 155 eserin zetini i ermektedir. Eserlerin bir k sm a a daki listede verilmi tir: abdullah efendi 39 nin r yalar ac mak aganta burina burinata ..
Coleção de orações
Coleção de orações
Ora es 10 mandamentos e b blia ave mariacategorias: ora es mais comuns (ave maria benedictus ora o do credo gl ria ao pai pai nosso sinal da cruz ...) Ora es ao pai a je..
Diksiyon Çalışmaları
Diksiyon Çalışmaları
Diksiyonu s yle tan mlayabiliriz: s z s ylerken duygu ve d nceleri do ru slubuna uygun olarak anlatmak i in sesin uyumunu s yleni ini s zc k hecelerinin uzunlu u k sal v..
Pratik İngilizce Öğren
Pratik İngilizce Öğren
Pratik ingilizce uygulamas ba lang seviyesinden ileri seviyeye kadar ingilizce renmenize ve geli tirmenize yard mc olacakt r. Ngilizce kelimeler ve ingilizce c mleler ka..
Redação nota 1000
Redação nota 1000
Tenha em seu celular o app que te mostra as excelentes reda es do enem! O reda o nota 1000 um aplicativo gratuito que oferece conte do sobre reda o para quem vai prestar..
Bebekler İçin bizim ninniler
Bebekler İçin bizim ninniler
bebekleriniz uyumuyor uyumalar i in sizler ninni mi s yl yorsunuz? E er sizin yerinize s rekli olarak birbirinden g zel ninniler s yleyen bir uygulama geli tirdik desek..
DownloadPark.Mobi - Thousands high quality free mobile apk apps in one place. We always try to add only the most addictive apps for Android. Download Action, Sports, Adventure, Fighting, Logic, Racing, Puzzle, Strategy Games, Useful Tools, Photo Editor, Security Android apps and thousands Live Wallpapers in .apk format for Samsung Galaxy, HTC, Huawei, Sony, LG and other android phones or tablet devices. Downloadpark its Free Android store is constantly updated. Fast, Safe and totaly Free Mobile Apps.
Languages English Español Português Deutsch
Home Page | Categories | Terms/DMCA | Contact us
Copyright © 2008-2017 downloadpark.mobi All Rights Reserved